24 Mars, 2021. Seminarium för huskonstruktörer

Plats: via länk
Kurslärare: Jörgen Thor, Brandskyddslaget, Bo Westerberg, Bert Norlin, KTH, Mikael Hallgren, Tyréns och KTH och Tomas Carlsson, Boverket


• Branddimensionering av samverkanskonstruktioner
• Analys av betongkonstruktioner med fackverksmodeller
• Enkelsidig belastning av HSQ-balk
• Ickelinjära FE-beräkningar av betongkonstruktioner
• Några synpunkter från Boverkets EKS-grupp

Ladda ner komplett program HÄR

1-2 december, Eurokod Stål

Plats: Via länk
Kurslärare: Bert Norlin, Torsten Höglund och Peter Collin


DAG 1

Allmänt och laster, EK 0 och EK 1

Stålkonstruktioner EK 3
• Material, global analys och tvärsnittsbärförmåga
• Knäckning, ramknäckning
• Böjvridknäckning, vippning


DAG 2

• Räkneövningar stabilitet
• Skruvförband
• Svetsförband
• Svetsförband+utmattning

Samverkanskonstruktioner EK4
• EK 4

Ladda ner komplett program HÄR

17-18 november, Betongkonstruktioner

Plats: Via länk
Kurslärare: Bo Westerberg och Mikael Hallgren


DAG 1

Allmänt och laster; EK 0 och EK 1
Översikt Eurokoder; EN 1990; EN 1991-1-1; EN 1991-2

Betongkonstruktioner; EK 2
• Grunder; 3. Material; 4. Täckskikt; 5.1-5.5 Bärverksanalys, 5.8 Andra ordningens effekter
• Räkneövning med övningsexempel
• 5.6 Plastisk analys; 5.7 Icke-linjär analys; 3.3+5.10 Spännbtg
• 6.1 Moment och ev. normalkraft; 6.2 Tvärkraft; 6.3 Vridning


DAG 2

• 6.4 Genomstansning; 6.5 Fackverksmodeller; 6.7 Lokalt tryck
• 6.8 Utmattning; 7. Bruksgränstillstånd.
• Räkneövning med övningsexempel
• 8 Detaljutformning av armering
• 9 Detaljutformning av konstruktioner
• 10 Förtillverkade element; Bilaga A. Materialkoefficienter; Övriga bilagor översiktligt

Ladda ner komplett program HÄR

7-8 oktober, Brandkurs

Plats: van der Nootska Palatset
Kurslärare: Jörgen Thor och Joakim Sandström


DAG 1

Allmänt om brand och bärande konstruktioner
Kort historik bakgrund till nuvarande normer, BBR respektive EKS 11, brandtekniska definitioner, verksamhetsklasser, byggnadsklasser, brandtekniska klasser för avskiljande respektive bärande konstruktioner, grupparbeten

Brandförlopp
Allmänt om brandutveckling, nominella brandförlopp,
ISO 834, Hydrocarbonkurvan, utvändig brandförlopp, naturliga brandförlopp: lokal brand, övertänd brand, växande brand

Allmänt om förenklad respektive analytisk brandteknisk dimensionering
Föreskrifter, allmänna råd, exempel på analytisk dimensionering, analytisk dimensionering tillämpat på bärande konstruktioner.

EKS 11 och brandkrav på bärande konstruktioner
Säkerhetsklasser vid brottlastdimensionering, brandsäkerhetsklasser, brandtekniska klasser för bärande konstruktioner i Br0, Br1, Br2 och Br3 byggnader

Vissa speciella konstruktioner
Entrésoler, balkonger, loftgångar, brandsektioner, brandväggar. M-krav samband mellan avskiljande och bärande konstruktioner.

Hallbyggnadstak
Kort om tidigare normkrav och praxis, förenklad brandteknisk dimensionering enligt EKS 11


DAG 2

Fortsättning hallbyggnadstak
Senare forskningsrön och möjlighet till analytisk brandteknisk dimensionering, grupparbeten

Lastberäkningar och utnyttjandegrader
Laster, lastkoefficienter, och partialkoefficienter vid brottlast-dimensionering respektive vid lastfallet brand

Allmänt om olika konstruktionsmaterials beteende vid brand

Brandteknisk dimensionering av betongkonstruktioner
Hållfasthetsdata vid brandtemperaturer, tabellerade data, olika beräkningsalternativ, grupparbeten

Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner
Hållfasthetsdata vid brandtemperaturer, beräkningsalternativ, oisolerade stålkonstruktioner, brandisolerade stålkonstruktioner, konstruktioner inbyggda i väggar och bjälklag, praktiska lösningar, grupparbeten

Brandteknisk dimensionering av samverkanskonstruktioner
Dimensioneringsprinciper, olika typer av samverkanskonstruktioner, tabellerade data

Brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner
Förkolningshastigheter, exponerade träkonstruktioner, träkonstruktioner inbyggda i bjälklag och väggar

Ladda ner komplett program HÄR

28 och 30 September, Stomstabilisering för huskonstruktörer

Plats: Westmanska palatset, Stockholm

Stabilisering av stålstommar (ramverkan, skivverkan)
Torsten Höglund

Räkneexempel ramverkan+skivverkan
Bert Norlin, KTH

Lokal och global stabilitet i betongstommar
Bo Westerberg

Analys och dimensionering av Karlatornet i Göteborg
Andreas Lindelöf, VBK

Ladda ner komplett program HÄR

3 december, Laster för huskonstruktörer

Tisdag 3 december – Lastseminarium
Plats: Westmanska palatset, Stockholm

Loads and load-combinations according to the Eurocodes
Mungo Stacey

Exempel lastnedräkning betongstommar
Bo Westerberg

Stockholms Stadsutveckling ur ett historisk perspektiv
Mats Hayen, Stockholms Stadsarkiv

Exempel lastnedräkning prefabstommar
Jan Stenmark, Prefabsystem Entreprenad Svenska AB

Revisions of the Eurocodes – why, how and when?
Mungo Stacey

Ladda ner komplett program HÄR

4 juni, Seminarium om prefabricerat byggande

I juni är det dags för ett endagsseminarium om prefabricerat byggande, där vi bland annat föreläser kring aktuella områden som efterfrågas av kursdeltagare. Kursen innefattar:

• Prefabbyggande – varför och hur, exempel
• Vad säger Eurokod 2 om prefab? Hur stabiliserar man stommen?
• Prefabricerade stommar i trä – ett 20-våningshotell i KL-trä
• Fortskridande ras
• Tips och lösningar för bra prefabstommar
• Prefabricerade stommar med lättbyggnadsteknik

Ladda ner program här

Plats: Westmanska palatset, Stockholm

Till anmälan