START

Välkommen till Eurokodutbildningar

Eurokodutbildningar är ett samarbete mellan professionella föreläsare i syfte att kunna erbjuda kurser inom Eurokodernas delar 0 till 6 och 9, med tonvikt på dimensionering av betong-, stål- och samverkanskonstruktioner. Vi som undervisar har decennier av erfarenhet från såväl författandet av de olika delarna av Eurokoderna som av undervisning vid högre akademiska utbildningar. Kursverksamheten startade 2007.

Bland kursutbudet återkommer bl.a. utbildningar inom stål-, betong- och samverkanskonstruktioner, endagsseminarier om hus- respektive brokonstruktioner, samt temakurser som branddimensionering och fortskridande ras. Målgrupp för utbildningarna är i huvudsak svenska konstruktörer och alla andra som arbetar med och är intresserade av dimensionering av olika byggnadskonstruktioner.

Du kan läsa mer om oss och våra kurser genom att navigera i menyn. Har du några önskemål eller kanske förslag på hur vi kan bli ännu bättre, är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Välkommen på kurs!