FÖRELÄSARE

Nedan ges en kort presentation av våra lärare som ger kursen samt deras erfarenhet av konstruktionsarbete, undervisning samt inte minst av Eurokoderna.

Peter Collin är sedan 2007 professor i Samverkanskonstruktioner vid LTU,  och har sedan 1992 arbetat med samverkansbroar, dels som konstruktör samt även med utvecklingsprojekt och kunskapsspridning. Peter har initierat och drivit fem stycken EU-projekt rörande samverkansbroar, och låter varje år sedan 2000 avgångseleverna konstruera varianter av den bro han konstruerat över Sävarån. Peter var bland de allra första att använda EK 3 och 4 i ett större projekt, i samband med att han 1993-1994 anpassade de allmänna delarna av till att gälla en större bro, Öresundsbron. – ”Byggbranschen är med drygt 10% av BNP största industrisektorn i Europa, och med harmoniserade regler har vi större möjlighet att kunna bygga billigare samt erbjuda intressanta utlandsjobb till konstruktörer”.

Mikael Hallgren blev 1996 teknisk doktor i Betongbyggnad vid KTH, och 2002 docent i samma ämne. Mikael har föreläst och assisterat i ett flertal kurser i betongbyggnad och betongkonstruktion på KTH och på CBI. Mikael har mångårig erfarenhet som huskonstruktör på Siab Teknik samt som bro- och anläggningskonstruktör på Ramböll, och arbetar numera som specialist inom betongkonstruktion på Tyréns AB. Mikael har sedan 1998 medverkat som biträdande svensk delegat inom CEN/SC2, subkommittén för Betongkonstruktioner, samt varit ledamot i den svenska spegelgruppen SIS/AG2. Mikael ingår också i SIS helpdesk som tar hand om frågor från användarna av de nya Eurokoderna, samt är medförfattare av Svenska Betongföreningens handbok för EK2 Betongkonstruktioner.

Torsten Höglund är professor emeritus i Stålbyggnad, KTH och har sedan 1963 deltagit i normarbete. Då föddes bl a den metod för beräkning av tvärkraftsbärförmågan hos balkliv som senare har kallats ”roterat spänningsfält” och som nu ingår i EK 3 (stål), EK 9 (aluminium) och även EK 5 (board och plywood). Senare under 1960-talet utvecklades metoden för böjd och tryckt stång som nu används i BSK och i EK 9 där den är speciellt användbar för att ta hänsyn till värmepåverkade zoner av svetsning. Under 1970-talet var Torsten utredningsman för den Svenska tunnplåtsnormen som bildat underlag för EK 3 del 1-3 och EK 9 del 1-4 bl a beräkningsmetoderna för rillor. Därefter följde arbetet med ”Skalhandboken” vilket medförde att Torsten blev medlem i projektteamen för delarna för skal i EK 3 och EK 9. Under färdigställandet av EK 9 var Torsten convinor för tre av projektteamen för EK 9 och medlem i ”Editing Panel” för alla EK 9 delarna.

Bert Norlin är lektor i Stålbyggnad vid KTH. Han disputerade 1993 på samverkansbalkar, och har sedan dess arbetat med forskning inom stål- och träkonstruktioner, samt med undervisning. Han har även genomfört omfattande uppdragsprovningar åt FMV, aluminiumindustrin, konsult företag m.m. De senaste fyra åren har Bert gett 10 poängskurser i dimensionering enligt Eurokod 3, Stålkonstruktioner. Kurserna har gått på kvällstid och samlat upp till fyrtio deltagare.

.

 .

Bo Westerberg är professor emeritus i Betongbyggnad vid KTH (adjungerad professor 2000-2006, gästprofessor 2006-2009), och efter anställningen på Tyréns AB (fram till 2009) bedriver han egen verksamhet. Bo har medverkat aktivt i utarbetandet av Eurokod 2 (EN 1992 – Betongkonstruktioner) sedan 1990. Bo har skrivit och ansvarat för de avsnitt i EN 1992-1-1 som behandlar imperfektioner, andra ordningens effekter i slanka tryckta konstruktioner, förankring av förespänd armering samt förtillverkade element och konstruktioner. Har även medverkat i utarbetande och revideringar av BBK samt på senare tid den nationella bilagan till EN 1992-1-1. Bo har stor erfarenhet av utbildning, såväl grundutbildning som fortbildning, det senare bl.a. kring nya normer.

Jörgen Thor är civ. ing. inom Väg- och Vattenbyggnad och doktorerade 1973 vid institutionen för Stålbyggnad vid KTH  med avhandling Fire Behaviour of Steel Structures exposed to Fire. Under tiden 1969-1982 arbetade han på Stålbyggnadsinstitutet som institutets expert på brandskyddsfrågor. Under den perioden var han Sveriges representant i ECCS kommitté 3.1 ”Fire Safety” där mycket av utredningsarbetet bakom brandavsnitten i Eurocodes utfördes. Sedan 1982 bedriver Jörgen egen verksamhet och 1989 startade han Brandskyddslaget tillsammans med två kollegor. Brandskyddslaget är idag ett av Sveriges största fristående konsultbolag inom brandskydd, riskhantering och sprinklerdimensionering med 80 med-arbetare. Jörgen har under årens lopp medverkat som föreläsare vid ett flertal olika kurser rörande brandskydd och bärande konstruktioner.

Joakim Sandström började arbeta med brandutsatta bärande konstruktioner 2008 och disputerade 2019 om personrisk vid brandteknisk dimensionering av bärande konstruktioner. Joakim har jobbat med alla typer av brandteknisk dimensionering av stommar, från stål, trä och betong till produktutveckling av färdiga system och skyddsmaterial. Joakim är även adjungerad lektor vid LTU och undervisar inom byggnadsteknisk dimensionering vid brand.

.

 .

Utöver personerna enligt ovan erbjuder vi vid behov även föreläsningar av ytterligare personer med kompletterande specialistkompetenser.


Övrig personal

Rosita Norr sköter anmälningar och är värdinna vid alla seminarier. Tidigare VD-sekreterare i Scandiaconsult och Ramböll. Har efter pensionering ägnat sig åt att bygga upp vår kursverksamhet.

.

.

.

.

Kim Lindberg, sköter tekniken för kursdeltagare som deltar via länk. Är utbildad webbproducent och har tidigare jobbat med event/projektledning. Jobbar idag på MVR och Svensk Branschutveckling med kommunikation, administration och hemsida samt hittar på och skapar nya digitala lösningar.

.

.

.

Lisbeth Byrdeman, sköter fakturering och betalningar.

.

.

.

.

Marcus Dahlin, sköter hemsidan.