8 juni 2023, Husseminarium

Plats: Teams.

Brandtekniska krav nu och sen – Möjligheternas byggregler/Eurokoder
Joakim Sandström, LTU

Stålkonstruktioner och samverkanskonstruktioner vid brand Brandskyddsalternativ för stålkonstruktioner, stålkonstruktioner inbyggda i väggar och bjälklag, betongfyllda stålpelare mm
Jörgen Thor, Brandskyddslaget

Sprickviddsbegränsande mimiarmering – Skadefall och räkneexempel
Mikael Hallgren, Tyréns/KTH

Eurokod 2 – vanliga frågor. Fördjupningar och räkneexempel
Bo Westerberg

Ladda ner program HÄR