9 november, Broseminarium

Plats: Westmanska Palatset och via Teams.

Konsolutbyggda broar-utförande, dimensionering och kvarvarande livslängd
Ulf Sandelius, Broteknik
Bärighetsutredning, underhåll och förstärkning av stålbroar
Hans Petursson, Trafikverket
Vanliga fel vid entreprenadbesiktningar
Jan Sandberg, Brokontroll
Tvångseffekter i betongbroar
Mario Plos, Trafikverket
Förvaltning av betongbroar
Ebbe Rosell, Trafikverket
Resursslöseri i anläggningsbyggandet? Vad kan vi lära av 50 års utveckling?
Sven Thelandersson, LTH  

Ladda ner program HÄR