9 november, Seminarium för brokonstruktörer

Plats: Westmanska Palatset

Tillverkning och montage av stålbroar
Markus Glaas, Skanska

Detaljutformningens inverkan på stålbroars livslängd
Tomas Eriksson, STING

Transportstyrelsens regler för väg och järnväg, spårväg och tunnelbanor
Björn Matttson, Transportstyrelsen

Utvärdering av befintliga betongplattor med FEM
Mario Plos, CTH

Järnväg på landbroar – varför och hur
Ulf Håkansson, Skanska

BIM i anläggningsprojekt – exempel från Trafikverket
Anna Neidenström, Trafikverket

Sprickor i betongbroar
Mats Emborg, LTU

Ladda ner program HÄR

6-7 december, Brandkurs

Plats: Westmanska Palatset

Brandteknisk dimensionering av bärande konstruktioner
Inställd pga för få anmälda

Lärare: Jörgen Thor och Joakim Sandström, Brandskyddslaget

Dag 1:
• Allmänt om brand och bärande konstruktioner
• Brandförlopp
• Förenklad respektive analytisk dimensionering.
• EKS och brandkrav på bärande konstruktioner
• Vissa speciella konstruktioner

Dag 2:
• Hallbyggnadstak
• Allmänt om olika konstruktionsmaterial vid brand
• Lastberäkningar och utnyttjandegrader
• Brandteknisk dimensionering av betong
• Brandteknisk dimensionering av stål
• Brandteknisk dimensionering av samverkan
• Brandteknisk dimensionering av trä

Ladda ner program HÄR