6-7 december, Brandkurs

Plats: Westmanska Palatset

Brandteknisk dimensionering av bärande konstruktioner
Inställd pga för få anmälda

Lärare: Jörgen Thor och Joakim Sandström, Brandskyddslaget

Dag 1:
• Allmänt om brand och bärande konstruktioner
• Brandförlopp
• Förenklad respektive analytisk dimensionering.
• EKS och brandkrav på bärande konstruktioner
• Vissa speciella konstruktioner

Dag 2:
• Hallbyggnadstak
• Allmänt om olika konstruktionsmaterial vid brand
• Lastberäkningar och utnyttjandegrader
• Brandteknisk dimensionering av betong
• Brandteknisk dimensionering av stål
• Brandteknisk dimensionering av samverkan
• Brandteknisk dimensionering av trä

Ladda ner program HÄR