9 november, Seminarium för brokonstruktörer

Plats: Westmanska Palatset

Tillverkning och montage av stålbroar
Markus Glaas, Skanska

Detaljutformningens inverkan på stålbroars livslängd
Tomas Eriksson, STING

Transportstyrelsens regler för väg och järnväg, spårväg och tunnelbanor
Björn Matttson, Transportstyrelsen

Utvärdering av befintliga betongplattor med FEM
Mario Plos, CTH

Järnväg på landbroar – varför och hur
Ulf Håkansson, Skanska

BIM i anläggningsprojekt – exempel från Trafikverket
Anna Neidenström, Trafikverket

Sprickor i betongbroar
Mats Emborg, LTU

Ladda ner program HÄR