BRO/ANLÄGGNINGSDAGEN

3 maj anordnade Eurokodutbildningar tillsammans med Brosamverkan en Bro- och anläggningsdag i Stockholm. Dagen startade klockan 13 med föreläsningar. Därefter bjöds det på underhållning med Bo Kaspers Orkester. Kvällen avslutades med buffé ombord på M/S Sjöbris. Det blev en tur där det kikades på några utvalda broar i Stockholm.

Program:
Några utvecklingsprojekt inom bro/anläggningsbyggande, Martin Laninge, PEAB/Brosamverkan
Aktuella vattenbyggnadsprojekt, Dan Svensson, ELU Konsult
Europas största vindkraftspark samt kommande vindkraftsprojekt, Tommy Edeskär, GeoSkills
Trafikverkets kommande stora projekt, Stefan Engdahl, Planeringsdirektör Trafikverket
Verklighetens byggbransch, Jessica Löfström, VD/grundare ANSVARSÄKERHET
Kommande rekordstora VA-investeringar, Pär Dalhielm, Svenskt Vatten
Nya Skurubron, Thomas Darholm, Darholm Engineering

Ladda ner program HÄR

Bo Kaspers Orkester stod för underhållningen efter föreläsningarna.

Brotur med buffé och allsång på M/S Sjöbris, Avgång från Skeppsbron 19.30, nedanför Gustav III:s staty.