2 oktober, Seminarium befintliga konstruktioner -beräkningar och förstärkning

Plats: Westmanska Palatset, Stockholm samt via Teams

Allmänt om förstärkning samt några intressanta praktikfall
Bo Westerberg
Att räkna hem befintliga betongkonstruktioner med icke-linjär FEA
Mikael Hallgren, Tyréns, KTH
Gamla murverk-bärförmåga och förstärkning
Miklós Molnár, Docent, LTH Kontruktionsteknik
Förstärkning av betongkonstruktioner med kolfiber
Björn Täljsten
Grundförstärkningar av hus och uppgradering av befintliga pålar
Gary Axelsson

Ladda ner komplett program HÄR

13 mars, FEM för huskonstruktörer

Plats: Westmanska Palatset, Stockholm samt via Teams.

FE-modellering för huskonstruktörer
Shaho Ruhani, Strusoft
FE-modellering av betongkonstruktioner1:a och 2:a ordningens analys, uppsprickning
Morgan Johansson, Norconsult/CTH
FE-modellering av stålkonstruktioner – 1:a och 2:a ordningens analys, instabilitet
Mikael Möller, SSESAB
FE-modellering av ramkonstruktioner
Jan Stenmark, Prefabsystem
Ett ingenjörsmässigt förhållningssätt till FE-beräkningar
Martin Fröderberg, Tyréns

Ladda ner komplett program HÄR8 juni 2023, Husseminarium

Plats: Teams.

Brandtekniska krav nu och sen – Möjligheternas byggregler/Eurokoder
Joakim Sandström, LTU

Stålkonstruktioner och samverkanskonstruktioner vid brand Brandskyddsalternativ för stålkonstruktioner, stålkonstruktioner inbyggda i väggar och bjälklag, betongfyllda stålpelare mm
Jörgen Thor, Brandskyddslaget

Sprickviddsbegränsande mimiarmering – Skadefall och räkneexempel
Mikael Hallgren, Tyréns/KTH

Eurokod 2 – vanliga frågor. Fördjupningar och räkneexempel
Bo Westerberg

Ladda ner program HÄR

6-7 december, Brandkurs

Plats: Westmanska Palatset

Brandteknisk dimensionering av bärande konstruktioner
Inställd pga för få anmälda

Lärare: Jörgen Thor och Joakim Sandström, Brandskyddslaget

Dag 1:
• Allmänt om brand och bärande konstruktioner
• Brandförlopp
• Förenklad respektive analytisk dimensionering.
• EKS och brandkrav på bärande konstruktioner
• Vissa speciella konstruktioner

Dag 2:
• Hallbyggnadstak
• Allmänt om olika konstruktionsmaterial vid brand
• Lastberäkningar och utnyttjandegrader
• Brandteknisk dimensionering av betong
• Brandteknisk dimensionering av stål
• Brandteknisk dimensionering av samverkan
• Brandteknisk dimensionering av trä

Ladda ner program HÄR