9 november, Broseminarium

Plats: Westmanska Palatset och via Teams.

Konsolutbyggda broar-utförande, dimensionering och kvarvarande livslängd
Ulf Sandelius, Broteknik
Bärighetsutredning, underhåll och förstärkning av stålbroar
Hans Petursson, Trafikverket
Vanliga fel vid entreprenadbesiktningar
Jan Sandberg, Brokontroll
Tvångseffekter i betongbroar
Mario Plos, Trafikverket
Förvaltning av betongbroar
Ebbe Rosell, Trafikverket
Resursslöseri i anläggningsbyggandet? Vad kan vi lära av 50 års utveckling?
Sven Thelandersson, LTH  

Ladda ner program HÄR

8 juni 2023, Husseminarium

Plats: Teams.

Brandtekniska krav nu och sen – Möjligheternas byggregler/Eurokoder
Joakim Sandström, LTU

Stålkonstruktioner och samverkanskonstruktioner vid brand Brandskyddsalternativ för stålkonstruktioner, stålkonstruktioner inbyggda i väggar och bjälklag, betongfyllda stålpelare mm
Jörgen Thor, Brandskyddslaget

Sprickviddsbegränsande mimiarmering – Skadefall och räkneexempel
Mikael Hallgren, Tyréns/KTH

Eurokod 2 – vanliga frågor. Fördjupningar och räkneexempel
Bo Westerberg

Ladda ner program HÄR

6-7 december, Brandkurs

Plats: Westmanska Palatset

Brandteknisk dimensionering av bärande konstruktioner
Inställd pga för få anmälda

Lärare: Jörgen Thor och Joakim Sandström, Brandskyddslaget

Dag 1:
• Allmänt om brand och bärande konstruktioner
• Brandförlopp
• Förenklad respektive analytisk dimensionering.
• EKS och brandkrav på bärande konstruktioner
• Vissa speciella konstruktioner

Dag 2:
• Hallbyggnadstak
• Allmänt om olika konstruktionsmaterial vid brand
• Lastberäkningar och utnyttjandegrader
• Brandteknisk dimensionering av betong
• Brandteknisk dimensionering av stål
• Brandteknisk dimensionering av samverkan
• Brandteknisk dimensionering av trä

Ladda ner program HÄR