10 mars, Seminarium för huskonstruktörer

Plats: Westmanska Palatset eller via länk.

Hybridstommar i stål, trä och betong – möjlighet och exempel
Jan Stenmark, Prefabsystem

Stabilisering av pålade byggnader – Sneda/raka pålar, jordtryck mot vägg
Gary Axelsson, ELU

Armering av pålfundament – Fackverksmetod och detaljutformning enligt EK2
Mikael Hallgren, Tyréns/KTH

Utförande stålkonstruktioner – Vad ska stå på ritningen och i kontrollplan?
Bo-Gert Lundgren, Stålbyggnadsteknik

Branddimensionering av betongkonstruktioner
Jörgen Thor, Brandskyddslaget

Ladda ner program här