2 juni, Seminarium för huskonstruktörer

Plats: Via länk.

Branddimensionering och brandskydd av stålstommar
Jörgen Thor, Brandskyddslaget

Plattgrundäggning för huskonstruktörer
Gary Axelsson, ELU

Lokal och global stabilitet i betongstommar
Bo Westerberg

Vanliga frågor om Eurokod 2
Bo Westerberg

Dimensionering av infästningar enligt Eurokod 2
Mikael Hallgren, Tyréns/KTH

Ladda ner program här