9 november, Broseminarium

Plats: Westmanska Palatset och via Teams.

Konsolutbyggda broar-utförande, dimensionering och kvarvarande livslängd
Ulf Sandelius, Broteknik
Bärighetsutredning, underhåll och förstärkning av stålbroar
Hans Petursson, Trafikverket
Vanliga fel vid entreprenadbesiktningar
Jan Sandberg, Brokontroll
Tvångseffekter i betongbroar
Mario Plos, Trafikverket
Förvaltning av betongbroar
Ebbe Rosell, Trafikverket
Resursslöseri i anläggningsbyggandet? Vad kan vi lära av 50 års utveckling?
Sven Thelandersson, LTH  

Ladda ner program HÄR

22 mars 2023, Fortskridande ras

Plats: Westmanska Palatset eller via länk.

Forskridande ras – en utmaning för konstruktören
Martin Fröderberg, Tyréns

Future guidance on the design for structural robustness
Bassam Izzuddin, Imperial College, U.K.

Olyckslaster
Morgan Johansson, Norconsult

Regler om olyckslaster och fortskridande ras – tolkningar, frågor och exempel
Bo Westerberg

Detaljutformning för prefabstommar och fortskridande ras
Jan Stenmark, Prefabsystem

Ladda ner program HÄR

9 november, Seminarium för brokonstruktörer

Plats: Westmanska Palatset

Tillverkning och montage av stålbroar
Markus Glaas, Skanska

Detaljutformningens inverkan på stålbroars livslängd
Tomas Eriksson, STING

Transportstyrelsens regler för väg och järnväg, spårväg och tunnelbanor
Björn Matttson, Transportstyrelsen

Utvärdering av befintliga betongplattor med FEM
Mario Plos, CTH

Järnväg på landbroar – varför och hur
Ulf Håkansson, Skanska

BIM i anläggningsprojekt – exempel från Trafikverket
Anna Neidenström, Trafikverket

Sprickor i betongbroar
Mats Emborg, LTU

Ladda ner program HÄR

6 oktober, Seminarium för huskonstruktörer

Plats: Westmanska Palatset eller via länk.

Skivverkan för hallbyggnader
Torsten Höglund

FEM för betongkonstruktioner
Mikael Hallgren, Tryréns/KTH

Fiberbetongkonstruktioner
Johan Silfwerbrand, KTH

Vanliga frågor om Eurokod 3
Ove Lagerqvist, Pro Development

Vanliga frågor om Eurokod 2
Bo Westerberg

Ladda ner program HÄR

2 juni, Seminarium för huskonstruktörer

Plats: Via länk.

Branddimensionering och brandskydd av stålstommar
Jörgen Thor, Brandskyddslaget

Plattgrundäggning för huskonstruktörer
Gary Axelsson, ELU

Lokal och global stabilitet i betongstommar
Bo Westerberg

Vanliga frågor om Eurokod 2
Bo Westerberg

Dimensionering av infästningar enligt Eurokod 2
Mikael Hallgren, Tyréns/KTH

Ladda ner program här

10 mars, Seminarium för huskonstruktörer

Plats: Westmanska Palatset eller via länk.

Hybridstommar i stål, trä och betong – möjlighet och exempel
Jan Stenmark, Prefabsystem

Stabilisering av pålade byggnader – Sneda/raka pålar, jordtryck mot vägg
Gary Axelsson, ELU

Armering av pålfundament – Fackverksmetod och detaljutformning enligt EK2
Mikael Hallgren, Tyréns/KTH

Utförande stålkonstruktioner – Vad ska stå på ritningen och i kontrollplan?
Bo-Gert Lundgren, Stålbyggnadsteknik

Branddimensionering av betongkonstruktioner
Jörgen Thor, Brandskyddslaget

Ladda ner program här

9 december, Seminarium för huskonstruktörer

Plats: Westmanska palatset eller via länk.

Interaktionsformler alternativt 2:a ordningens teori
Bert Norlin, KTH

Pålgrundläggning för huskonstruktörer
Gary Axelsson, ELU

Minimiarmering för sprickviddsbegränsning Genomstansning av betongbjälklag på fasadpelare
Mikael Hallgren Tyrens/KTH

Genomstansning av betongbjälklag på fasadpelare-räkneexempel. Vanliga frågor om EK2-och deras svar
Bo Westerberg

Ladda ner program här

4 november, 2021. Seminarium för brokonstruktörer

Plats: Westmanska palatset eller via länk.

AMA Anläggning 20, Lars-Olof Nilsson, Trafikverket
TRVINFRA-00227: Bro och broliknande konstruktion, Karl Magnus Krona, Trafikverket
Förbättringsförslag för brobranschen, Tomas Darholm, Cowi
Evaluation of Post Tensioned Bridges’ Tendon Ducts by NDT and Minor Invasive Measures, Guy Rapaport, Ramboll Finland
Weathering steel in bridge construction, Dennis Rademacher, ECCS Bridge Committee/AM
Contemporary Pedestrian Bridges – an Architect´s Perspective, Stephen James, U.K., Bridge Designer and Architect
• Brorelaterad FoU på KTH, John Leander
Brorelaterade FoU på LTU, Gabriel Sas
Framtidens brobetong, Kyösti Tuutti, f.d. Cementa/Skanska

Ladda ner komplett program HÄR

6 oktober, 2021. Seminarium om prefabstommar för huskonstruktörer

Plats: Westmanska palatset eller via länk.

• Utformning stommar, Jan Stenmark, Prefabsystem
• Dimensionering av håldäcksbjälklag, Bo Westerberg
• Dimensionering av bjälklagsbalkar, Torsten Höglund
• Fortskridande ras enligt Eurokoderna (+några FAQ), Bo Westerberg
• Detaljutformning m h t fortskridande ras, Jan Stenmark, Prefabsystem
• Regeltolkningar enligt Boverket kring fortskridande ras, Oskar Larsson-Ivanov

Ladda ner komplett program HÄR

9 juni, 2021. Seminarium för huskonstruktörer

Plats: via länk
Kurslärare: Bert Norlin, KTH, Bo Westerberg, Jan Stenmark, Prefabsystem, Costin Pacoste, ELU och Thomas Blanksvärd, Skanska/LTU


• Sidostabilitet av underspända limträbalkar i plana takstolar
• Fackverksmodeller för betongkonstruktioner, med räkneexempel
• Utformning och dimensionering av miljöoptimerade prefabstommar
• Svikt och vibrationer i bjälklag
• Kolfiberförstärkning av betongkonstruktioner – teori, försök och räkneexempel

Ladda ner komplett program HÄR