4 november, 2021. Seminarium för brokonstruktörer

Plats: Westmanska palatset eller via länk.

AMA Anläggning 20, Lars-Olof Nilsson, Trafikverket
TRVINFRA-00227: Bro och broliknande konstruktion, Karl Magnus Krona, Trafikverket
Förbättringsförslag för brobranschen, Tomas Darholm, Cowi
Evaluation of Post Tensioned Bridges’ Tendon Ducts by NDT and Minor Invasive Measures, Guy Rapaport, Ramboll Finland
Weathering steel in bridge construction, Dennis Rademacher, ECCS Bridge Committee/AM
Contemporary Pedestrian Bridges – an Architect´s Perspective, Stephen James, U.K., Bridge Designer and Architect
• Brorelaterad FoU på KTH, John Leander
Brorelaterade FoU på LTU, Gabriel Sas
Framtidens brobetong, Kyösti Tuutti, f.d. Cementa/Skanska

Ladda ner komplett program HÄR

6 oktober, 2021. Seminarium om prefabstommar för huskonstruktörer

Plats: Westmanska palatset eller via länk.

• Utformning stommar, Jan Stenmark, Prefabsystem
• Dimensionering av håldäcksbjälklag, Bo Westerberg
• Dimensionering av bjälklagsbalkar, Torsten Höglund
• Fortskridande ras enligt Eurokoderna (+några FAQ), Bo Westerberg
• Detaljutformning m h t fortskridande ras, Jan Stenmark, Prefabsystem
• Regeltolkningar enligt Boverket kring fortskridande ras, Oskar Larsson-Ivanov

Ladda ner komplett program HÄR

9 juni, 2021. Seminarium för huskonstruktörer

Plats: via länk
Kurslärare: Bert Norlin, KTH, Bo Westerberg, Jan Stenmark, Prefabsystem, Costin Pacoste, ELU och Thomas Blanksvärd, Skanska/LTU


• Sidostabilitet av underspända limträbalkar i plana takstolar
• Fackverksmodeller för betongkonstruktioner, med räkneexempel
• Utformning och dimensionering av miljöoptimerade prefabstommar
• Svikt och vibrationer i bjälklag
• Kolfiberförstärkning av betongkonstruktioner – teori, försök och räkneexempel

Ladda ner komplett program HÄR

17-18 november, Betongkonstruktioner

Plats: Via länk
Kurslärare: Bo Westerberg och Mikael Hallgren


DAG 1

Allmänt och laster; EK 0 och EK 1
Översikt Eurokoder; EN 1990; EN 1991-1-1; EN 1991-2

Betongkonstruktioner; EK 2
• Grunder; 3. Material; 4. Täckskikt; 5.1-5.5 Bärverksanalys, 5.8 Andra ordningens effekter
• Räkneövning med övningsexempel
• 5.6 Plastisk analys; 5.7 Icke-linjär analys; 3.3+5.10 Spännbtg
• 6.1 Moment och ev. normalkraft; 6.2 Tvärkraft; 6.3 Vridning


DAG 2

• 6.4 Genomstansning; 6.5 Fackverksmodeller; 6.7 Lokalt tryck
• 6.8 Utmattning; 7. Bruksgränstillstånd.
• Räkneövning med övningsexempel
• 8 Detaljutformning av armering
• 9 Detaljutformning av konstruktioner
• 10 Förtillverkade element; Bilaga A. Materialkoefficienter; Övriga bilagor översiktligt

Ladda ner komplett program HÄR

28 och 30 September, Stomstabilisering för huskonstruktörer

Plats: Westmanska palatset, Stockholm

Stabilisering av stålstommar (ramverkan, skivverkan)
Torsten Höglund

Räkneexempel ramverkan+skivverkan
Bert Norlin, KTH

Lokal och global stabilitet i betongstommar
Bo Westerberg

Analys och dimensionering av Karlatornet i Göteborg
Andreas Lindelöf, VBK

Ladda ner komplett program HÄR

3 december, Laster för huskonstruktörer

Tisdag 3 december – Lastseminarium
Plats: Westmanska palatset, Stockholm

Loads and load-combinations according to the Eurocodes
Mungo Stacey

Exempel lastnedräkning betongstommar
Bo Westerberg

Stockholms Stadsutveckling ur ett historisk perspektiv
Mats Hayen, Stockholms Stadsarkiv

Exempel lastnedräkning prefabstommar
Jan Stenmark, Prefabsystem Entreprenad Svenska AB

Revisions of the Eurocodes – why, how and when?
Mungo Stacey

Ladda ner komplett program HÄR

4 juni, Seminarium om prefabricerat byggande

I juni är det dags för ett endagsseminarium om prefabricerat byggande, där vi bland annat föreläser kring aktuella områden som efterfrågas av kursdeltagare. Kursen innefattar:

• Prefabbyggande – varför och hur, exempel
• Vad säger Eurokod 2 om prefab? Hur stabiliserar man stommen?
• Prefabricerade stommar i trä – ett 20-våningshotell i KL-trä
• Fortskridande ras
• Tips och lösningar för bra prefabstommar
• Prefabricerade stommar med lättbyggnadsteknik

Ladda ner program här

Plats: Westmanska palatset, Stockholm

Till anmälan