9 juni, 2021. Seminarium för huskonstruktörer

Plats: via länk
Kurslärare: Bert Norlin, KTH, Bo Westerberg, Jan Stenmark, Prefabsystem, Costin Pacoste, ELU och Thomas Blanksvärd, Skanska/LTU


• Sidostabilitet av underspända limträbalkar i plana takstolar
• Fackverksmodeller för betongkonstruktioner, med räkneexempel
• Utformning och dimensionering av miljöoptimerade prefabstommar
• Svikt och vibrationer i bjälklag
• Kolfiberförstärkning av betongkonstruktioner – teori, försök och räkneexempel

Ladda ner komplett program HÄR