12 december – Seminarium om Stabilitetsdimensionering

Onsdag 12 december 2018 – Eurokodutbildning, Seminarium om Stabilitetsdimensionering (1 dag)
Stockholm** Westmanska Palatset

Fristående fortsättning på vårt fullbokade seminarium om stabilitetsdimensionering av konstruktioner. Endagsseminarium.
Tema: ”Hur vet man att det inte vippar och har sig?”
Kursen innehåller bl.a stabilisering av stommar, vippning och vridknäckning av stålkonstruktioner. Vidare förevisas Torsten Höglunds KB-metod, som jämfört med Eurokod sparar både stål och konstruktörsmöda.
Innehållet i gällande program kommer att presenteras här så snart programmet har fastställts.
Öppen för anmälan.

8 november – Seminarium om Brokonstruktioner

Torsdag 8 november 2018 – Eurokodutbildning, Seminarium om Brokonstruktioner
Stockholm** Westmanska Palatset

Nu återkommer det uppskattade Broseminariet, som vi bedriver i samverkan med Stålbyggnadsinstitutet (SBI) och Trafikverket. Endagsseminarium.
Observera att anmälan sker genom Stålbyggnadsinstitutet! Program och mer information på www.sbi.se.

6 november – Seminarium om Huskonstruktioner

Tisdag 6 november 2018 – Eurokodutbildning, Seminarium om Huskonstruktioner
Stockholm** Westmanska Palatset

Vårt mycket populära husseminarium, där vi bland annat föreläser kring aktuella områden som efterfrågas av kursdeltagare. Endagsseminarium.
Innehållet i gällande program kommer att presenteras här så snart programmet har fastställts. Preliminärt program:
– KL-trä
– Vindlast på höga hus
– Sprickberäkningar och minimiarmering
– Påkörningslaster husbyggnader
– Fler FAQ på Eurokod (samt även svar på dessa), med mera…

Öppen för anmälan.

5 mars, Seminarium om Huskonstruktioner

Tisdag 5 mars 2019 –  Seminarium om Huskonstruktioner
Stockholm** Westmanska Palatset

Vårt mycket populära husseminarium, där vi bland annat föreläser kring aktuella områden som efterfrågas av kursdeltagare. Endagsseminarium.
Innehållet i gällande program kommer att presenteras här så snart programmet har fastställts. Preliminärt program:
• Räkneexempel rörande branddimensionering
• Samverkansstommar
• Konceptuell design
• Vanliga frågor om Eurokod 2
• Nya EKS 11

Till anmälan

Ladda ner program här