17-18 november, Betongkonstruktioner

Plats: Via länk
Kurslärare: Bo Westerberg och Mikael Hallgren


DAG 1

Allmänt och laster; EK 0 och EK 1
Översikt Eurokoder; EN 1990; EN 1991-1-1; EN 1991-2

Betongkonstruktioner; EK 2
• Grunder; 3. Material; 4. Täckskikt; 5.1-5.5 Bärverksanalys, 5.8 Andra ordningens effekter
• Räkneövning med övningsexempel
• 5.6 Plastisk analys; 5.7 Icke-linjär analys; 3.3+5.10 Spännbtg
• 6.1 Moment och ev. normalkraft; 6.2 Tvärkraft; 6.3 Vridning


DAG 2

• 6.4 Genomstansning; 6.5 Fackverksmodeller; 6.7 Lokalt tryck
• 6.8 Utmattning; 7. Bruksgränstillstånd.
• Räkneövning med övningsexempel
• 8 Detaljutformning av armering
• 9 Detaljutformning av konstruktioner
• 10 Förtillverkade element; Bilaga A. Materialkoefficienter; Övriga bilagor översiktligt

Ladda ner komplett program HÄR

28 och 30 September, Stomstabilisering för huskonstruktörer

Plats: Westmanska palatset, Stockholm

Stabilisering av stålstommar (ramverkan, skivverkan)
Torsten Höglund

Räkneexempel ramverkan+skivverkan
Bert Norlin, KTH

Lokal och global stabilitet i betongstommar
Bo Westerberg

Analys och dimensionering av Karlatornet i Göteborg
Andreas Lindelöf, VBK

Ladda ner komplett program HÄR

3 december, Laster för huskonstruktörer

Tisdag 3 december – Lastseminarium
Plats: Westmanska palatset, Stockholm

Loads and load-combinations according to the Eurocodes
Mungo Stacey

Exempel lastnedräkning betongstommar
Bo Westerberg

Stockholms Stadsutveckling ur ett historisk perspektiv
Mats Hayen, Stockholms Stadsarkiv

Exempel lastnedräkning prefabstommar
Jan Stenmark, Prefabsystem Entreprenad Svenska AB

Revisions of the Eurocodes – why, how and when?
Mungo Stacey

Ladda ner komplett program HÄR

4 juni, Seminarium om prefabricerat byggande

I juni är det dags för ett endagsseminarium om prefabricerat byggande, där vi bland annat föreläser kring aktuella områden som efterfrågas av kursdeltagare. Kursen innefattar:

• Prefabbyggande – varför och hur, exempel
• Vad säger Eurokod 2 om prefab? Hur stabiliserar man stommen?
• Prefabricerade stommar i trä – ett 20-våningshotell i KL-trä
• Fortskridande ras
• Tips och lösningar för bra prefabstommar
• Prefabricerade stommar med lättbyggnadsteknik

Ladda ner program här

Plats: Westmanska palatset, Stockholm

Till anmälan

12 december – Seminarium om Stabilitetsdimensionering

Onsdag 12 december 2018 – Eurokodutbildning, Seminarium om Stabilitetsdimensionering (1 dag)
Stockholm** Westmanska Palatset

Fristående fortsättning på vårt fullbokade seminarium om stabilitetsdimensionering av konstruktioner. Endagsseminarium.
Tema: ”Hur vet man att det inte vippar och har sig?”
Kursen innehåller bl.a stabilisering av stommar, vippning och vridknäckning av stålkonstruktioner. Vidare förevisas Torsten Höglunds KB-metod, som jämfört med Eurokod sparar både stål och konstruktörsmöda.
Innehållet i gällande program kommer att presenteras här så snart programmet har fastställts.
Öppen för anmälan.

8 november – Seminarium om Brokonstruktioner

Torsdag 8 november 2018 – Eurokodutbildning, Seminarium om Brokonstruktioner
Stockholm** Westmanska Palatset

Nu återkommer det uppskattade Broseminariet, som vi bedriver i samverkan med Stålbyggnadsinstitutet (SBI) och Trafikverket. Endagsseminarium.
Observera att anmälan sker genom Stålbyggnadsinstitutet! Program och mer information på www.sbi.se.

6 november – Seminarium om Huskonstruktioner

Tisdag 6 november 2018 – Eurokodutbildning, Seminarium om Huskonstruktioner
Stockholm** Westmanska Palatset

Vårt mycket populära husseminarium, där vi bland annat föreläser kring aktuella områden som efterfrågas av kursdeltagare. Endagsseminarium.
Innehållet i gällande program kommer att presenteras här så snart programmet har fastställts. Preliminärt program:
– KL-trä
– Vindlast på höga hus
– Sprickberäkningar och minimiarmering
– Påkörningslaster husbyggnader
– Fler FAQ på Eurokod (samt även svar på dessa), med mera…

Öppen för anmälan.