3 november. Seminarium för huskonstruktörer

Plats: Westmanska Palatset, Stockholm
Kurslärare: Jörgen Thor, Brandskyddslaget, Bo Westerberg, Bert Norlin, KTH och Tomas Carlsson, Boverket


• Branddimensionering av samverkanskonstruktioner
• Analys av betongkonstruktioner med fackverksmodeller
• Enkelsidig belastning av HSQ-balk
• Några synpunkter från Boverkets EKS-grupp