7-8 oktober, Brandkurs

Plats: van der Nootska Palatset
Kurslärare: Jörgen Thor och Joakim Sandström


DAG 1

Allmänt om brand och bärande konstruktioner
Kort historik bakgrund till nuvarande normer, BBR respektive EKS 11, brandtekniska definitioner, verksamhetsklasser, byggnadsklasser, brandtekniska klasser för avskiljande respektive bärande konstruktioner, grupparbeten

Brandförlopp
Allmänt om brandutveckling, nominella brandförlopp,
ISO 834, Hydrocarbonkurvan, utvändig brandförlopp, naturliga brandförlopp: lokal brand, övertänd brand, växande brand

Allmänt om förenklad respektive analytisk brandteknisk dimensionering
Föreskrifter, allmänna råd, exempel på analytisk dimensionering, analytisk dimensionering tillämpat på bärande konstruktioner.

EKS 11 och brandkrav på bärande konstruktioner
Säkerhetsklasser vid brottlastdimensionering, brandsäkerhetsklasser, brandtekniska klasser för bärande konstruktioner i Br0, Br1, Br2 och Br3 byggnader

Vissa speciella konstruktioner
Entrésoler, balkonger, loftgångar, brandsektioner, brandväggar. M-krav samband mellan avskiljande och bärande konstruktioner.

Hallbyggnadstak
Kort om tidigare normkrav och praxis, förenklad brandteknisk dimensionering enligt EKS 11


DAG 2

Fortsättning hallbyggnadstak
Senare forskningsrön och möjlighet till analytisk brandteknisk dimensionering, grupparbeten

Lastberäkningar och utnyttjandegrader
Laster, lastkoefficienter, och partialkoefficienter vid brottlast-dimensionering respektive vid lastfallet brand

Allmänt om olika konstruktionsmaterials beteende vid brand

Brandteknisk dimensionering av betongkonstruktioner
Hållfasthetsdata vid brandtemperaturer, tabellerade data, olika beräkningsalternativ, grupparbeten

Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner
Hållfasthetsdata vid brandtemperaturer, beräkningsalternativ, oisolerade stålkonstruktioner, brandisolerade stålkonstruktioner, konstruktioner inbyggda i väggar och bjälklag, praktiska lösningar, grupparbeten

Brandteknisk dimensionering av samverkanskonstruktioner
Dimensioneringsprinciper, olika typer av samverkanskonstruktioner, tabellerade data

Brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner
Förkolningshastigheter, exponerade träkonstruktioner, träkonstruktioner inbyggda i bjälklag och väggar

Ladda ner komplett program HÄR

3 november. Seminarium för huskonstruktörer

Plats: Westmanska Palatset, Stockholm
Kurslärare: Jörgen Thor, Brandskyddslaget, Bo Westerberg, Bert Norlin, KTH och Tomas Carlsson, Boverket


• Branddimensionering av samverkanskonstruktioner
• Analys av betongkonstruktioner med fackverksmodeller
• Enkelsidig belastning av HSQ-balk
• Några synpunkter från Boverkets EKS-grupp

17-18 november, Betongkonstruktioner

Plats: Westmanska palatset
Kurslärare: Bo Westerberg och Mikael Hallgren


DAG 1

Allmänt och laster; EK 0 och EK 1
Översikt Eurokoder; EN 1990; EN 1991-1-1; EN 1991-2

Betongkonstruktioner; EK 2
• Grunder; 3. Material; 4. Täckskikt; 5.1-5.5 Bärverksanalys, 5.8 Andra ordningens effekter
• Räkneövning med övningsexempel
• 5.6 Plastisk analys; 5.7 Icke-linjär analys; 3.3+5.10 Spännbtg
• 6.1 Moment och ev. normalkraft; 6.2 Tvärkraft; 6.3 Vridning


DAG 2

• 6.4 Genomstansning; 6.5 Fackverksmodeller; 6.7 Lokalt tryck
• 6.8 Utmattning; 7. Bruksgränstillstånd.
• Räkneövning med övningsexempel
• 8 Detaljutformning av armering
• 9 Detaljutformning av konstruktioner
• 10 Förtillverkade element; Bilaga A. Materialkoefficienter; Övriga bilagor översiktligt

Ladda ner komplett program HÄR

1-2 december, Eurokod Stål

Plats: Westmanska palatset
Kurslärare: Bert Norlin, Torsten Höglund och Peter Collin


DAG 1

Allmänt och laster, EK 0 och EK 1

Stålkonstruktioner EK 3
• Material, global analys och tvärsnittsbärförmåga
• Knäckning, ramknäckning
• Böjvridknäckning, vippning


DAG 2

• Räkneövningar stabilitet
• Skruvförband
• Svetsförband
• Svetsförband+utmattning

Samverkanskonstruktioner EK4
• EK 4

Ladda ner komplett program HÄR