Eurokoderna

Eurokoder är europagemensamma standarder för utformning och dimensionering av bärande konstruktioner till byggnader och anläggningar. De utarbetas av CEN/TC250 och dess underkommittéer. De har funnits sedan början av 90-talet som förstandarder (ENV). Dessa har omarbetats till europastandarder (EN) och deras tekniska innehåll är i allt väsentligt klart. Man har dock inte lyckats ena sig på alla punkter och det finns ett visst utrymme för nationella val (NDP). Dessa val skall förtecknas i en nationell bilaga (NA) som fogas till standarden. Arbete med att utarbeta dessa bilagor pågår tillsammans med översättning av standarderna till svenska. Eurokodfamiljen omfattar ett 60-tal standarder och ca 6000 sidor. Huvuddelarna framgår av tabellen nedan.

Varje Eurokoddel har sin underkommitté med ett trettiotal medlemmar så det är mycket folk engagerat i arbetet. Detta är också anledningen till att arbetet har tagit lång tid på grund av utdragna diskussioner och förseningar har varit notoriska. De enda delarna som är helt färdiga och översatta med nationell bilaga är Eurokod 0 för husbyggnader och Eurokod 1-1-1. Den förstnämnda ger grundläggande säkerhetskrav och t.ex. regler för lastkombination. I den nationella bilagan har vi behållt systemet med tre säkerhetsklasser, men tyvärr blev det så att lasterna justeras istället för som nu bärförmågan.

 

Eurokodfamiljen

Huvuddel  Förkortad titel  Antal delar
Eurokod 0 Grundläggande regler 1+4 bilagor
Eurokod 1 Laster  10
Eurokod 2 Betongkonstruktioner  4
Eurokod 3 Stålkonstruktioner  20
Eurokod 4  Samverkanskonstruktioner  3
Eurokod 5 Träkonstruktioner  3
Eurokod 6 Murverkskonstruktioner  4
Eurokod 7 Geokonstruktioner  4
Eurokod 8 Jordbävning  6
Eurokod 9 Aluminiumkonstruktioner  5

Detaljerad information om innehållet i Eurokoderna finner du på www.eurokoder.se

 

 

© 2008-2010 Eurokodutbildningar

Skriv ut Skriv ut denna sida